Company Name

Wywietlono wypowiedzi wyszukane dla sw: całkowita niezdolność do pracy

Temat: Wcześniejsza emerytura
Przepracowałem prawie 44 lata i mając 63 lata życia MUSZĘ MIMO OSTATNIO BARDZO
ZŁEGO STANU ZDROWIA pracować jeszcze 3. lata, żeby móc przejść na emeryturę !!!
Utrzymanie zdolności do pracy (prawie zero korzyści z płacenia przez tyle lat na
opiekę zdrowotną !) kosztuje mnie w samych lekach ok. 20% dochodu netto.
Oczywiście ponieważ nie jestem CAŁKOWICIE NIEZDOLNY DO PRACY, więc muszę się
przemęczyć "DO SKUTKU"... -(popierajcie władzę i ZUS czynem, umierajcie przed
terminem! )
Niektóre koleżanki z pracy mające zaledwie po 20 lat stażu pracy w wieku 55 lat
poprzechodziły na wcześniejszą emeryturę i mają przynajmniej szansę przez jakiś
czas ją pobierać i jeszcze sobie coś dorobić ( nie rozumiem feministek, które
biadolą, że kobiety są dyskryminowane, bo nie mogą pracować tyle lat co mężczyźni !)
Uważam, że ze względu na wielu młodych, dobrze wykształconych ludzi bez pracy
powinien istnieć jeśli nie OBOWIĄZEK, to być przynajmniej realna, a nie
fikcyjna (w przypadku np. mężczyzn)MOŻLIWOŚĆ przejścia na wcześniejszą emeryturę
ludzi, którzy mają naprawdę duży staż pracy !
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Wcześniejsza emerytura
> Wynika z tego oczywisty IDIOTYZM, że przepis w przypadku MĘŻCZYZN
wcale nie
> pozwala "przejść na wcześniejszą emeryturę", o 5 lat wcześniej jak
u kobiet, a
> co najwyżej w wieku 60 lat zamiast renty zacząć POBIERAĆ
emeryturę !!!
> Toż to istny "Paragraf 22" Hellera, przecież CAŁKOWICIE NIEZDOLNY
DO PRACY NIE
> PRACUJE, więc nie może "przejść na wcześniejszą emeryturę !!!
Znam wielu "CAŁKOWICIE NIEZDOLNYCH DO PRACY" RENCISTÓW, KTÓRZY
PRACUJĄ. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: "skasujemy abonament tv dla emerytow" haha
Hahaha, na kolejną brednię Niagary
nie musiałem długo czekać... ;)))

"Za oglądanie telewizji i słuchanie radia nie muszą płacić osoby:
* z I grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej
egzystencji albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (trzeba mieć orzeczenie
ZUS-u lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
* co do których orzeczono o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym i którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (orzeczenie i
zaświadczenie o pobieraniu zasiłku),
* które ukończyły 75 lat (dowód osobisty),
* które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną (decyzja MOPS-u
lub ZUS-u),
* całkowicie głuche lub z obustronnym upośledzeniem słuchu (legitymacja
Polskiego Związku Głuchych, orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie
potwierdzające głuchotę),
* niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent (legitymacja
Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczenie lub
zaświadczenie lekarskie)."Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Wzrasta wysokość minimalnych emerytur i rent
Wzrasta wysokość minimalnych emerytur i rent
Panie posłanki i Panowie posłowie jaja sobie z nas robią.
Choruję na zespół wazowagalny postać mieszana o innych chorobach
nie piszę, bo miejsca zabraknie. Z powodu zespołu wazowagalnego
tracę przytomność kilka razy dziennie, praktycznie potrzebuję
opieki, bo tracąc przytomność mogę stracić życie. Rentę przyznali
mi z częściową niezdolnością do pracy, zapytany lekarz orzecznik,
dlaczego przy moim stanie zdrowia jestem częściowo niezdolny do
pracy skoro tak naprawdę jestem całkowicie niezdolny do pracy?
Odpowiedź, ” w ZUS-się jest niepisane prawo, że przed 55-tym rokiem
życia nie przyznaje się stałych rent”. Na pytanie, dla czego?
Odpowiedź, „ pewnie chodzi o oszczędności budżetowe, bo stała renta
to wyższy jej wymiar finansowy”. Społeczeństwo powinno tą zgraje
darmozjadów spędzić do wyludnionej miejscowości dać im po 500 zł. I
trzymać ich tam przez rok to zrozumieliby, co to jest ubóstwo.
Pozdrawiam
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Jak będą weryfikowane renty?
ja sądzę, że te wczesniejsze renty powinny być weryfikowane. Kiedys wystarczyło
przepracować 5 lat i już mażenie o byciu rencistą mogło się spełnić. Może ktoś
wie co nalezy zrobić aby otrzymać rentę z powodu choroby zawodowej? Moja mama
ma całkowitą niezdolność do pracy. Pracowała w warunkach szkodliwych ok. 30 lat
i boi sie, że jeśli wystąpiłaby o taką rente to mogliby odebrac jej to co ma.
tymczase leki jej są tak drogie, że nie ma z czego ich kupowac a co dopiero
mówić o życiu. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Schorzenia, które budzą wątpliwości
Syn 10 letni doznal ciężkiego uszczerbku na zdrowi (45% stalego uszczerbku i
orzeczenie calkowicie niezdolny do pracy - ma usunięto śledzionę i i 80%
trzustki) w wyniku wypadku w szkole. Ma rentę (nie uczniowską) lecz przyznaną w
szczególnych okolicznościach przez ZUS na 2 lata, pomimo trwałego, stalego
uszczerbku na zdrowiu. Czy syn będzie wzywany co jakiś czas na komisję! Jest
jeszcze dzieckiem i ma obecnie 14 lat. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: wdowi grosz
ze strony zusu:
Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża
ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z
dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu,
które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się - 18. roku życia lub są
całkowicie niezdolne do pracy.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: pytanie do eksperta Macieja Kołodziejczyka
O Boże, Boże...
Może jednak za dużo od Ciebie wymagam?
Poniżej jeszcze raz najważniejszy fragment:

"Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża
ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno
z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu,
które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się - 18. roku życia, lub są
całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje
wdowie, jeśli spełnia warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w
okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża, lub od zaprzestania
wychowywania ww. dzieci.
Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która w chwili śmierci męża nie pozostawała z
nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz
spełnienia warunków wymaganych od wdowy, w chwili śmierci męża miała prawo do
alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

[UWAGA UWAGA!!! TO ZDANIE PRZECZYTAJ 3 RAZY!!!]Wdowa, która nie spełnia żadnego
z wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada
niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez
okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w
zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania
pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża." Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Normalna kobieta
dziękuję za dane statystyczne

niemniej zwróć uwagę, że wiek emerytalny kobiet jest niższy o 5 lat;
poza tym wiele kobiet wogóle nie podejmuje pracy zarobkowej
druga sprawa to statystyka nie obejmuje ent sądowych i rent z
rozpoznań nieweryfokowalnych
sądy w Polsce przyznają renty według widzi mi się własnego i
biegłych, których nie obowiązują, ani zasady polskiego orzecznictwa
medycznego, ani nawet zdrowy rozsądek. Opinie biegłych w stylu :
mężczyzna lat 42 , uprzednio dyrektor banku, rozpoznanie zespół
bólowy kręgosłupa, obiektywne odchylenia od normy w badaniu
fizykalnym drętwienien palca 5 ręki lewej ( u osoby leworęcznej);
wniosek całkowicie niezdolny do pracy: nie stanowią rzadkości.
Drugą sprawą jest przyczyna przyznania renty - czym innym jest renta
rpzyznana z pwoodu kardiomiopatii pozawałowej, czy innym zespół
adaptacyjny ciągnący się przez 16 lat ( sic) Szczyt zachorowań na
chorobę wieńcową u kobiet jest 15 lat późniejszy od szczytu
zachorowań mężczyzn.
Większość osób starających się uzyskać rentę z przycyzn
nieobiektywnych ( nieweryfkowalne zaburzenia spychiatryczne, NZBK i
tym podobne) są to osoby bez zawodu po 40. W tej grupie ogromną
większośc stanowią kobiety.

Co do prywatnego życia człowiek nie musi rozważac każdego za i
przeciw; niemniej jeśli się pdoejmuje działalnośc publiczną, zawsze
nalezy rozważyć skutki swoich działań. To jest pdostawowa różnica
między mężem stanu, a politykiem. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Wyrównywanie statusu - preferencje dla mężczyzn
nauka liczenia ciągle aktualna...
Witam,

Gość portalu: barbinator napisał(a):

> Gość portalu: BD napisał(a):

> U mnie z cyferkami nieźle, dziękuję za troskę a jak tam u ciebie z datami?
> Bo dokładnie te przepisy wyglądają tak:

> Kobieta osiągnęła wiek 55 lat i ma co najmniej 30-letni staż pracy oraz
> została uznana za całkowicie niezdolną do pracy.
> Mężczyzna osiągnął wiek 60 lat i ma co najmniej 25-letni staż pracy i uznano
> go za całkowicie niezdolnego do pracy (art.29).

Nieprawda.

Dokładnie art. 29 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 (Dz.U.98.162.1118, ostatnia modyfikacja 29
czerwca 2002 Dz.U.02.74.676) wygląda tak:

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Skorumpowany lekarz
Skorumpowany lekarz
Witam. Moja teściowa ma 51 lat i jest ciężko chora, jest całkowicie niezdolna
do pracy. Nie ma wątpliwości, że kwalifikuje się ona na rentę. Jednak nie może
jej dostać, jeśli nie zapłaci kilku tysięcy złotych lekarzowi będącemu w
komisji lekarskiej. Lekarz powiedział jej, że do 60 roku życia nie dostanie
renty stałej, natomiast jeśli nie zapłaci 3 tys. zł za rentę na 2 lata, nigdy
już nie dostanie tego świadczenia. Czy możecie coś poradzić? Jeśli teściowa
nie zapłaci, na zawsze pozostanie bez środków do życia. Jeśli zapłaci, będzie
musiała oddać 25% zasiłku dla lekarza-złodziejki. Pomocy Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Pyskata
Pyskata
nie mam dobrego zdania o tej pani. byla we wladzach wojewodztwa
slaskiego wiec MUSIALA wiedziec ze zeruja na
ubogich ,niepelnosprawnych, niezaradnych. np. jedynie na slasku do
wyzszej zaliczki alimentacyjnej kryterim dochodowe liczy sie na
rodzine a nie na osobe w zwiazku z czym ubodzy zmuszeni sa udawac
sie do sadu adm. oczywiscie ci bardziej zaradni. nawet CHlebowski
wygadal sie na posiedzeniu sejmu ze slask ,,zaoszczedzil''kupe kasy
na zasilkach rodzinnych i innych. a ja po nowym roku musze wnosic do
sadu adm. sprawe wlasnie o zasilek rodzinny bo uwazam ze moje
dziecko z niego okradli miedzy innymi ta pani. takich przykladow
jest mnostwo tylko nikt o tym nie wie, ja jestem na rencie ,
calkowita niezdolnosc do pracy i mam czas do obserwacji i wyciagania
wnioskow. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Zasiłek rehabilit. na astmę -czy ktoś bierze???
ja od 20 lat jestem na rencie ze wzgldu na astme.Mam orzeczoną calkowitą niezdolnośc do pracy mnie wniosek wypisuje lekarz pulmonolog po wykonaniu potrzebnych badań. Wszystkie podstawowe z krwi, rtg płuc aktualne, spirometria. Dobrze jest wykazać inne choroby jak istnieją prosze wtedy lekarzy specjalistów o dodatkowe wpisy potwierdzajace. No i załaczam wszystkie karty choroby od lekarzy i wypisy ze szpitala.

Pamietaj, że najlepszym uzdrowicielem jest ZUS.

Powodzenia w zalatwianiu Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Microsoft kontra Komisja Europejska
> Microsoft za kilka kilkanaście lat zaoferuje oprogramowanie dla ludzi
> niewidomych umożliwiający im pracę w zawodzie na przykład programisty (utrata
> wzroku w chwili obecnej, to całkowita niezdolność do pracy - problem pozostaje
> tylko z PZU, które może tego nie uznać). Ba, utrata palców u jednej ręki już
> eliminuje człowieka z pracy programisty. Architekci, (przecież niewidoma osoba
> bardzo dobrze postrzega przestrzeń), matematycy dziesiątki osób będą mogły
> zapłacić $100 za system operacyjny Windows i cieszyć się pełnią życia. Utrzymać
> rodzine. I co wtedy? W ciągu roku interfejs zostanie skopiowany do systemu
> operacyjnego Linux i dystrybuowany za darmo? Jakim prawem, można okraść kogoś z
> kilkudziesięciu lat pracy? Jakim prawem zabrania się Microsoftowi odcinania
> kuponów od tego co już osiągneli?

Prawem walki z monopolami - co innego uczciwy zarobek co innego "renta monopolistyczna" - jak nie wiesz co to jest poszukaj w Wikipedii albo idz do najblizszej biblioteki dowolnej uczelni ekonomicznej Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: maz na rencie
Nie rozumiesz: Jej mąż jest na rencie, ona przyjeżdza pracowac w Inst. Europ. w
Brukseli.

Poza tym teoretycznie istnieje taka możliwość zgodnie z obowiązującym
orzecznictwem o niepełnosprawności, że osoba uznana za całkowicie niezdolną do
pracy, po otrzymaniu zgody lekarza w konkretnym przypadku może podjąć pracę i w
praktyce bardzo często tak się dzieje. A z resztą systemy orzekania o
niepełnosprawności są różne w poszczególnych krajach Unii i takie orzeczenie
wydane w jednym, nie determinuje określenia zdolności do pracy w innym.

Niestety nie znam odpowiedzi na zadane pytanie. Jak znajdę, dam znać. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Czy na studiach dr przysługuje renta rodzinna?
Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze
zm.) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo
do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat,
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej
jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym
mowa w pkt 1 lub 2.

W myśl art.68 ust.2, jeżeli dziecko osiągneło 24 rok życia i obecnie pobiera
nauke na uczelni wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia
ostatniego roku studiów.

W swoim wyroku dnia 6 września 2000 r. Sąd Najwyższy stwierdził : "studia
doktoranckie są nauką w szkole w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy o
zapatrzeniu emerytanym pracowników i ich rodzin (obecnie jest to art. 68 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych )- w związku z tym faktem - prawo do renty rodzinnej przysługuje do
zakończenia nauki, również kontynując nauke na studiach doktoranckich, aż
włączenie do ukończenia tych że studiów.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: niezdolność do pracy - bez podstway :(
niezdolność do pracy - bez podstway :(
Witam
Moja kolezanka skończyła wyższe studia wydział Zoologia (obroniła magisterkę
na 5). Od lat pracowała jako wolontariuszka w ZOO, a po skończonych studiach
miała obiecaną posadę.
Składając dokumenty do przyszłej pracy musiała oczywiście przejść badania.
Poszła do przychodni prywatnej, gdyż w państwowej czeka się miesiacami.
Lekarz wydał opinie pozytywną, ale ZOO nie uznało zaświadczenia od prywatnego
lekarza.
Wysłali ją do innego w państwowej przychodni, z którą współpracują. Wszystko
było wporządku do momentu jak koleżanka nie wspomniała że ma alergię, ale
bazobjawową (zrobiła badania tylko dla swojej wiadomości), w tym momencie
lekarz - nie wysyłając jej na żadne badania - wpisał jej w zaświadczenie,
całkowitą niezdolność do pracy.

Dziewczyna jest załamana. Straciła 5 lat nauki w wybranym kierunku, gdzie też
miała robione badania, czy moze akurat to studiować i zawsze opinie były
pozytywne. W tej chwili nie ma dla niej pracy w mieście w którym mieszka.
Zostaje jej jedynie przeprowadzka do innego miasta, mającego ZOO.

Bardzo Was prosze o jakąś pomoc, co ona ma teraz zrobić, czy jest jakiś
przepis, którym może się podeprzeć, aby lekarz zmienił swoją decyzję.
Mi osobiście wydaję się że lekarz powinien wysłać ją na badania
specjalistyczne a nie wierzyć na słowo.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: 2 pytania: okres wypowiedzenia, l4
snajper55 napisał:

> Możesz podpisać nową umowę o pracę, jednak nie masz prawa
pracować. Masz
> stwierdzoną niezdolność do pracy i podejmowanie jakiegokolwiek
zatrudnienia w
> tym okresie ma bardzo smutne konsekwencje dla pracownika. Takie
przypadki są z
> ZUS natychmiast wychwytywane, gdyż oni płacą Ci zasiłek, a nowy
pracodawca (za
> ten sam okres) - składki na ubezpieczenie społeczne.


a tak z ciekawości - a gdyby nowe zajęcia podjęła na kontrakt, będąc
na zwolnieniu lekarskim u starego pracodawcy? (tj. własna
działalność już istniejąca + umowa o współpracę z nową firmą czy coś
podobnego)? przejdzie ten numer?

pytam, bo w zasadzie L4 niekoniecznie musi chyba oznaczać całkowitą
niezdolność do pracy w ogóle, tylko np. konkretnie - chwilowa
niezdolność do pracy na danym stanowisku przy biurku przez 10 godzin
dziennie z powodu, dajmy na to, wysuniętego dysku w kręgosłupie - a
nowe zajęcie zajmuje np. 4 godziny dziennie i taka praca jest
dozwolona z medycznego punktu widzenia. Dobrze myślę, czy
namąciłam?:) Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: umowa o dzieło a renta...pomocy!
umowa o dzieło a renta...pomocy!
Witam!
Mam całkowitą niezdolność do pracy i rentę z tego tytułu,jednak sąsiad
zaproponował mi pilnowanie domu,zapalić światło podlać kwiaty itd.
Jest jednak problem bo chce to zrobić legalnie i zawrzeć umowę o dzieło,czy
nie zabiorą mi renty?bo za takie grosze ciężko wyżyć.
Proszę o informacje na ten temat.
Dziekuje i pozdrawiam. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta dla dzieci po smierci ojca
Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci
przysposobione - do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się
uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy
przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku
życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do
renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

za: www.zus.pl/swiadcze/emer002.htm
Tam również pozostałe szczegóły na ten temat.

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: czy ktoś wie????????????reoszę o pomoc
Twoja całkowita niezdolność do pracy musi chyba być związana z brakiem lub
zanikiem mózgu. Mając dostęp do netu ne potrafisz znależć sobie odpowiedzi na
to pytanie śmierdzący leniu ?
czekasz na gotowe ?
masz tu linka darmozjadzie www.niepelnosprawni.info/ledge
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Choroby zwalaniajace z wojska, a zatrudnienie
Pierwszy raz słyszę o problemach z pracą wynikających z nieprawomyślnej kategorii wojskowej. Gdyby tak było, państwo powinno wszystkim D i E przyznawać odpowiednio częściową i całkowitą niezdolność do pracy.

Jest to bzdura też z tego powodu, że o kwalifikacji do danej pracy decydują wyniki badań wstępnych, a nie kategoria, zwłaszcza że w książeczce wojskowej nie podaje się schorzenia, na podstawie którego została orzeczona. Stan zdrowia człowieka się zmienia i pracodawca, który by chciał coś w tym przedmiocie wyrokować kierując się wynikami badań sprzed wielu lat naraża się wyłącznie na śmieszność.

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: renta II gr. czy można pracować?
renta II gr. czy można pracować?
Współwłaściciel firmy z II grupą inwalidzką(od dawna) otrzymał teraz rentę
(bo przedtem nic nie brał). Napisano że jest całkowicie niezdolny do pracy z
powodu choroby narządu ruchu. Ale on nie chciał zawieszać działalnośći i
pracy. Czy może dalej pracować? Renta jest za mała na normalną egzystencję
(ok.500 PLN). Liczył na pomoc w płaceniu ZUS-u, bo jak sam płacił ZUS to nie
starczało czasami na czynsz biura, a co dopiero na pensję. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: renta II gr. czy można pracować?
Gość portalu: Iwona napisał(a):

> Współwłaściciel firmy z II grupą inwalidzką(od dawna) otrzymał teraz rentę
> (bo przedtem nic nie brał). Napisano że jest całkowicie niezdolny do pracy z
> powodu choroby narządu ruchu. Ale on nie chciał zawieszać działalnośći i
> pracy. Czy może dalej pracować? Renta jest za mała na normalną egzystencję
> (ok.500 PLN). Liczył na pomoc w płaceniu ZUS-u, bo jak sam płacił ZUS to nie
> starczało czasami na czynsz biura, a co dopiero na pensję.

Oczywiście że może. Mając rentę nie płaci z działalności ZUS-u (tylko składkę
zdrowotną), więc nie ma problemu, powinien być zadowolony. Gdyby pracował
fizycznie, to by jakaś kontrola mogła mieć zastrzeżenia, że wcale nie jest
niepełnosprawny i wyłudził rentę, ale skoro to biuro, to ok. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta socjalna czy praca pliss!!!
Renta socjalna czy praca pliss!!!
witam mam na imię Patryk własnie otrzymałem propozycję pracy (zakład pracy
chronionej)w jednej z firm zajmujących się wyrobami tytoniowymi:-) TYlko ze
jest problem co mam zrobić czy wstrzymać rente na czas pracy ?? czy moge
sobie dopracowac iles tam zł ::Renta moja wynosi 472.50 ::po odliczeniu na
podatek i ubezpieczenie zdrowotne wychodzi mi na czysto 420 zł:)Aha jesli
bym wstrzymał to bym musiał pozniej stawiać sie II raz na komisji :) Mam
orzeczenie jako całkowita niezdolnośc do pracy:( Ale chyba jakomś prace to
moge podjąc pomózcie!!!!! Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta socjalna czy praca pliss!!!
Wcale nie tzreba ozdrowiec cudownie zeby pracowac na rencie socjalnej. Ja tez
ja mam czasowo i pisze ze jestem calkowicie niezdolny do pracy ale nei znaczy
to ze mam z niej zyc wylacznie bo zyc za 420 zl sie nie da!! Wlasnie koncze
studia i lada dzien obrona pracy no i jeszcze studia podyplomowe obronic i
wtedy na pewno bede szukal pracy bo wedlug prawa moge dorobic do renty
socjalnej 725 zl chyba ze juz sie to zmienilo i jest wyzsza kwota. A tak poza
tym fizycznie jest zdrowy jak kazdy czlowiek w pelni sil (nie jestem kaleka
czy niepelnosprawnym) tak wiec mysle ze moge szukac pracy, pytanie tylko gdzie
i kto mnie zatrudni. Moge tez sie starac o robote w zakladzie pracy chronionej
bo mam orzceczony stopien niepelnosprawnosci tak wiec zobaczymy co sie trafi
jesli wogole sie cos trafi bo w tych czasach ciezko o prace komukolwiek. A przy
podpisywaniu umowy zawsze mozna sie umowic z pracodawca ze zaplaci mi w umowie
tyle ile wynosi granica zarobkow przy rencie socjalnej tak aby jej nie
zawieszac a reszte bedzie wyplacal w premiach czy w jakis inny sposob.
Pracodawcy to potrafia wiem z opowiadan innych wiec mysle ze nie bedzie
problemow zarobic nawet i 1500 no i plus te 420 da niezla sumke pod warunkiem
ze mnie ktos zatrudni i zgodzi sie na takie platnosci. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta socjalna czy praca pliss!!!
jeżeli masz całkowitą niezdolność do pracy dawna 1 grupa nie możesz podjąć
zadnej pracy natomiast jesli posiadasz umiarkowany lub częsciowy stopień
niepełnosprawności dawna 2lub 3 grupa to jak najbardziej mozesz podjąć prace
obecnie do 28 lutego 2006 roku wolno ci dorobic 704,20zł jeżeli przekroczysz
choćby o 1 grosz to prawo do renty zostaje zawieszone ale istnieje inna
możliwośc zebys zarabiał więcej pracodawca wpisuje ci na umowie ze bedzie ci
płacic 700 zł i ta kwote bedzie przelewał na konto lub w inny sposób wypłacał a
pozostałą część np.700 zł bedzie ci dawał do ręki pozdro Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Emerytura dla kobiet. Cykl "Gazety" i ZUS-u
Do 04121948b 11
www.zus.pl/swiadcze/emer005.htm#_odn1


Emerytury wcześniejsze

Osoby z tej grupy wiekowej zachowują uprawnienia do tzw. wcześniejszej
emerytury, tj. przed osiągnięciem powszechnie obowiązującego wieku
emerytalnego.
Ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę:

- kobiety:

po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 30-letni okres składkowy i
nieskładkowy albo
po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i
nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,

- mężczyźni:

po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i
nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.

Osoba piszaca artykul nie potrzebnie wplatala wczesniejsz emeryture pomiedzy
starą i stad mozna odczytac jako 20 lat stazu dla wczesniejszej,zwykle
niechlujstwo!
Polecam link do strony zusu,tam wszystko jest! Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Przpisy ZUS - czy należy się wcześniejsza emeryt?
Przpisy ZUS - czy należy się wcześniejsza emeryt?
Witam. znowu wracam do wątku który juz tu pouszałam, ale jakoś nikt mi nie
odpowiedział"
chodzi mi o wcześniejszą emeryturę i tu zacytję fragment tekstu ze strony ZUS-
u:
"Ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę:

- kobiety:

po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 30-letni okres składkowy
i nieskładkowy albo
po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy
i nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do
pracy,

Poza podanymi warunkami wymagane jest, aby:

ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, wnioskodawca był
pracownikiem oraz
w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawał w stosunku pracy co
najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę
wnioskodawca jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy. "

I np: jesli kobieta ma przepracowne 27 lat pracy, ukończyła 55 lat, i pobiera
rentę powypadkową od 1973 roku, czy należy się emerytura?
Kwestia w tym, czy grupa III renty, to niezdolność do pracy??. Osoba
pobierając przez tyle lat rentę, jednocześnie pracowała.

Czy wczesniejsza emerytura się należy?

wiekie dzieki za odpowiedzi. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Wczesniejsza emerytura ?? KTO WIE !!!
Ja wiem
1. Ukonczone 55 lat
2. Nie przystapila do OFE
3. Przejdzie na emeryture do konca grudnia 2007 r.
4. 20 lat okresow skladkowych i nieskladkowych jezeli zostala uznana za
calkowicie niezdolna do pracy albo 30 lat.
> w przypadku twojej mamy do tych 20 lat skladkowych moze byc doliczone nie
wiecej niz 1/3 okresow nieskladkowych tj. 6 lat,, dlatego zabraknie jej tych
okresow. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Normals - ty to masz dobrze!!!
Normals - ty to masz dobrze!!!
TARYFA PRZEWOZOWA za usługi przewozowe środkami gminnego transportu
zbiorowego w Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego.
Rozdzial 3, paragraf 1, punkt 7, podpunkt a): Do bezpłatnych przejazdów
środkami gminnego transportu zbiorowego uprawnione są osoby uznane za
całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: odpowiem na pytania związane z KRUS :)
Witam,
odpowiedzi na pierwsze pytanie udzielę w terminie późniejszym gdyż muszę to
sprawdzić wskaźniki a teraz jest już późnooo ;) w ciągu kilku dni odpowiem na
pewno,
Jeśli chodzi o rentę to w KRUS musisz być Całkowicie niezdolny do pracy w
gospodarstwie rolnym, żeby uzyskać świadczenie z Krus, wada wymowy na pewno nie
kwalifikuje Cię jako niezdolnego do pracy, więc nie ma możliwości uzyskania
renty z tego tytułu.
pozdr
CDN Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: odpowiem na pytania związane z KRUS :)
wiek jest elementem koniecznym tj 55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn,
nie ma możliwości uzyskania wcześniejszej emerytury jak nie ma ukończonego
wieku.
Może spróbować uzyskać rentę rolniczą - ale tu wymagana jest całkowita
niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
pozdr Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: odpowiem na pytania związane z KRUS :)
> moze powiem tak, krus na pewno rente z tytulu niezdolnosci do pracy przyzna

???
Może powiem tak - nie wprowadzaj ludzi w błąd! Owszem, KRUS rentę przyzna, o ile
osoba zostanie uznana przez lekarza rzeczoznawcę albo komisję lekarską za trwale
lub okresowo całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym. A to
prawdziwa loteria... Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: do macoszek całodobowych :-)
geos napisała:

> hmmm.... nie wiem dokładnie jak to jest ale nasze dzieciaki dostaja rente po
> mamie która pracowała tylko 10 miesięcy przed smiercią. Wcześniej otrzymywała
> tylko rentę inwalidzką - może dlatego im przyznali?

Si.


"Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Do renty rodzinnej mają uprawnienia między innymi dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione:
do ukończenia 16. roku życia,
do ukończenia nauki w szkole, jeśli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia,
bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt. 1. lub 2.
"Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Do dziewczyn które składały o zasiłek rehabili....
czesc kasia:)
wlanie mi dostarczono pismo-orzeczenie lekarza orzecznika.wyglada to tak:
orzeka:1.ze jestem zdolna do pracy: tak NIE-zaznaczone
2.ze calkowicie niezdolna do pracy: tak NIE-zaznaczone
3.spelnia warunki do swiadczenia rehabilitacyjnego: TAK-zaznaczone nie
ustala sie uprawnienia do swiadczenia rehabilitacyjnego na dwa...miesiecydwa
jest wpisane maszynowo,wiec nie jest to poprawnie odmienione,moje dane tez
wypelnione sa w ten sam sposob,liczac od daty wyczerpania zasilku chorobowego-
wykreslono'ustania uprawnien do swiadczenia rehabilitacyjnego'
4.niezdolna do pracy w dotychczsowym zawodzie i wymaga....:NIE- zaznaczone tak
sa jeszcze jakies podpunkty ,ktore nie sa wypelnione.i na koncu podpis i stempel
jutro lece zaniesc to do pracy.czyli mamusia byla perfekcyjna.
tobie tez zycze takowego pisemka
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta- zapytanie.
Jest coś takiego jak "świadczenia przyznawane w szczególnym trybie"-w ustawie o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Art. 83
1. Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek
szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do
uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą
niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej
ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes
Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nie
przekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.
www.polskieustawy.com/print.php?actid=345&lang=48&adate=20060531&page=2
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: I ja tam zapisy do przedszkoli?
kryteria są takie
"Pierwsze trzy kryteria są obowiązkowe dla wszystkich przedszkoli,
pozostałe dyrektorzy mogą dodać jako obowiązujące w ich przedszkolu:
dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca 1024
dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji 512
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 256
dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru 128
dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie
dziennym 64
dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje 32
dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w
rodzinach objętych nadzorem kuratorskim 16
dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności 8
dziecko posiada dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia 4
dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy do tego
samego przedszkola 2
dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową (potwierdzoną zaświadczeniem
lekarza specjalisty) 1"

tak to mniej więcej wygląda, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że "im szybciej
dziecko się zapisze tym większe ma szanse"

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: przedszkole - kiedy zapisy
owszem trzeba spełniać mnóstwo warunków,
zapisy zaczynają się (najczęściej) w kwietniu, ale w niektórych przedszkolach od połowy marca
a jakie warunki?

podstawowe
Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:
a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
oraz innymi niżej wymienionymi kryteriami:
e) dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo,
f) dzieci obojga rodziców pracujących,

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: czy macie kogos w rodzinie po zawale serca ??
Witaj!
Przeżywałam to co Ty 14 lat temu i dziś się cieszę swoim tatkiem.Mój tata miał
bardzo poważny zawał.Gdyby nie szybka reakcja pracownika w sklepie pewnie by
nieżył.(Jak dużo zależy od umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez
zwykłych ludzi!!!).Przez kilkanaście godzin nie odzyskiwał przytomności,ale
jakoś się udało.Był okropnym pacjentem-po raz pierwszy w szpitalu,a jak widział
lekarza to jak to było w "Nocach i dniach" uciekał("uciekajta ludzie , doktory
jadą").Jakoś jednak przetrzymał szpital ,a za dwa miesiące mama wręcz na siłę
wywiozła go do sanatorium.Też były awantury.Wracanie do sprawności trwało dośc
długo kilkanaście miesięcy.Tata bał się sam wychodzić,a jeśli już to blisko
domu,żeby móc w każdej chwili wrócić.Do tego doszło to,że lekarze orzekli
całkowitą niezdolność do pracy i tata się poczuł trochę nikomu niepotrzebny.A
szkoda,bo przecież byliśmy szczęśliwi,że z nami jest.Dziś jakoś daje sobie radę
sam,a nawet opiekuje się swoim ojcem.Natomiast kilka dni temu mój wujek,brat
taty też miał zawał.Nie jest najlepiej,ale mam nadzieję,że sobie poradzi jak mój
ojciec wtedy.
Pozdrawiam,życzę dużo zdrowia dla Taty.Zobaczysz ,wszystko będzie dobrze.Zawsze
na początku jest cięzko.
D.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta socjalna?
Jesli jest nieletni, to przyznają zasiłek pielęgnacyjny. Renta
socjalna przysługuje "po ukończeniu 18-tym roku życia osobom,
które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed osiągnięciem
pełnoletności albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed
ukończeniem 25. roku życia, albo też w trakcie studiów doktoranckich
czy aspirantury naukowej".

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: 2 dni opieki nad dzieckiem dla męża?
gonia744 napisała:
> 2.Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego-wpływa mi 153 zł tak tak w
> zeszłym roku a Teściowa mówi że Jej 173 i że podwyższyli od marca,

Twoja teściowa otrzymuje dodatek pielęgnacyjny który przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. I faktycznie podwyższono tą kwotę w marcu i wynosi 173,10.

Natomiast zasiłek pielęgnacyjny(153 PLN) przysługuje:
: niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia),
: osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
: osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
: osobie, która ukończyła 75 lat życia (bez żadnych innych warunków).

Od marca 2010 zasiłek pielęgnacyjny ma również wynosić 173,10 PLN
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: pomozcie mi czy moj pracodawca zlamal prawo?
Ale autorka watku nie napisala, ze jest calkowicie niezdolna do pracy
ewentualnie, ze moze ledwo ruszac rekoma. Wiadomo, ze kazda praca na swoj
sposob jest ciezka. Gdyby jeszcze polskie renty (jezeli w ogole sa przyznawane)
pozwalaly na przezycie, to mozna by sie oburzac na czyjas "pazernosc";).
Pracodawca nie uwzglednil orzeczenia lekarskiego i tym samym zlamal przepisy.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: RENTĘ MOŻNA WYWALCZYĆ...
Rentę socjalną wypłaca w tej chwili też ZUS,kiedyś płaciła Opieka Społeczna.
Staje się na komisji jak na normalną rentę w ZUS-ie tylko socjalną , to jest
renta która należy się osobie ,która ma całkowitą niezdolność do pracy a
naruszenie sprawności organizmu powstało w dzieciństwie bądż w czasie nauki w
szkole średniej. I ja mam całkowitą, trwałą niezdolność do pracy jednak
okresową do końca 2008 roku co oznacza że jest trwała ale nie dają już rent na
stałe nikomu , więc bede musiała stawać przed komisją co 3-4 lata. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: 3-latki do przedszkola
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych,
e) dzieci już uczęszczające do Przedszkola nr 2,
f) dzieci obojga rodziców pracujących,
g) dzieci nauczycieli.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: 3-latki do przedszkola
Szczerze ci współczuję, bo wiem jaki to problem. Wg mnie im wiecej rodziców sie
odwoła tym wieksza szansa ze władze sie wezma do roboty.
Powodzenia

a ponizej kryteria:

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
b) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
c) dzieci z rodzin zastępczych,
d) dzieci już uczęszczające do Przedszkola nr 2,
e) dzieci obojga rodziców pracujących,
f) dzieci nauczycieli.

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Przedszkola w Ożarowie-=[99ol=
A gdzie jest przedszkole na ul. Floriana?? Moze chodzi Ci o te na Obrońców? Ja w
zeszłym roku zapisywałam tam syna. Jakimś cudem się dostał. A kryteria sa
wszędzie takie same z tego co wiem, tyle, że raczej nieweryfikowalne. To tak jak
z samotnym macierzyństwem - wg. prawa samotna matka to tez taka, która zyje z
ojcem dziecka, razem mieszkaja, razem dziecko wychowuja - ale nie maja slubu. A
samotne matki maja pierszeństwo.
Kryteria sa mniej więcej takie:
─ dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
─ dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
─ dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

─ dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują (w wymiarze pełnego
etatu)/studiują w systemie dziennym,
─ dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola,
─ dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
─ dziecko, które posiada rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem
niepełnosprawności,
─ dziecko posiadające dwoje i więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia,
─ dziecko, którego rodzeństwo zgłoszone jest jednocześnie po raz pierwszy
do tego samego przedszkola,
─ dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Czy mi sie należy jakaś pomoc?
Czy mi sie należy jakaś pomoc?
Mam orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Niestety niezdolny do
pracy zostałem w momencie mojego pobytu za granicą. W tym czasie nie
płaciłam składek na ZUS. W ogóle nie byłem w ZUS zarejestrowany. W
związku z tym ZUS twierdzi ze świadczenie mi się nie należy. Czy to
prawda? Czy w ogóle coś mi się należy? Mam 38 lat i nie mam rodziny.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Czy mi sie należy jakaś pomoc?
kamilisku napisał:

> Mam orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Niestety niezdolny
do
> pracy zostałem w momencie mojego pobytu za granicą. W tym czasie
nie
> płaciłam składek na ZUS. W ogóle nie byłem w ZUS zarejestrowany. W
> związku z tym ZUS twierdzi ze świadczenie mi się nie należy. Czy
to
> prawda? Czy w ogóle coś mi się należy? Mam 38 lat i nie mam
rodziny.
> Z góry dziękuję za odpowiedź.
ZAPARSZAMY DO ODDZIALU FUNDACJI POMOCY MATEMTAKOM NIESPRAWNYM
RUCHOWO UL LEGIONOWA 28/607 OFERUJEMY POMOC RADCY PRAWNEGO,DORACY
ZAWODOWEGO Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: POtrzebuje pomocy!!!!
no to w sumie nie jest całkowicie niezdolna do pracy tylko częściowo i mogłaby
pracować na stanowisku przystosowanym, chyba ze sie cos zmieniło, jaka jest
tresc orzeczenia? no bo teraz juz nie ma określeń w postaci I, II i tak dalej,
tylko jest : całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egystencji itd Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Praca przy 2 grupie
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Więc tak , mam orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej
niezdolności do pracy i rentę z tym związaną , oraz orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności ale już wydanym w swoim
mieście .
Chodzi mi wyłącznie o ZUS , czy przy następnej komisji z powodu
podjęcia pracy mogą mnie zakfalikować do częściowo niezdolnego , a
co za tym idzie obniżenia i tak nie wysokiej renty. Osoba
całkowicie niezdolna otrzymuje 100% świadczenia , a częściowo
niezdolna chyba 70 % . Może jest ktoś kto miał w orzeczeniu ZUS
całkowicie niezdolny do pracy , a pracował. Już dwa lata byłem na
rencie jako całkowicie niezdolny - teraz znowu dostałem na 2 lata ,
także jako całkowicie niezdolny , ale chciałbym podjąć lekką pracę -
nie chce mi się już siedzieć w domu
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: strategia na "niezdolność"
scibor3 napisał:


> Kiedy wpadniesz na pomysł, że skoro pali trawę to
> powinno być mu to obojętne i powinien dorabiać
> uczestnictwem w testach nowych leków?

Może i w tym trochę racji, narkomai i alkoholicy w naszym kraju otoczeni bardzo
troskliwa opieka społeczna państwa i dla nich tylko kasa w magazynach czeka.
Moje niepełnosprawne dziecko występowało o rentę socjana w zusie i musiało
udowodnić, że było całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 roku
zycia... Ale jakby kupiło sobie kwit że jest alkoholikiem albo ćpunem, to chyba
by juz wsparcie miało? Tak, że czasem te same słowa a zupełnie inne znaczenie,
najwazniejsza dla naszego "nadopiekuńczego" państwa jest wyjątkowa troska i
dbałość o dobro swojego obywatela ...


Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: strategia na "niezdolność"
Trochę nie rozumiem wtrętu. Ten pan, z tego co mi wiadomo, nie pobiera pieniędzy
ze środków publicznych ani z ubezpieczenia więc skąd ten passus?

> Może i w tym trochę racji, narkomai i alkoholicy w naszym kraju otoczeni bardzo
> troskliwa opieka społeczna państwa i dla nich tylko kasa w magazynach czeka.

Jakaś podstawa prawna do traktowania ich lepiej niż pozostałych obywateli, czy
tylko obiegowa opinia?

> Moje niepełnosprawne dziecko występowało o rentę socjana w zusie i musiało
> udowodnić, że było całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 roku
> zycia...

To chyba jasne. Powinni mu uwierzyć na słowo? Jedynie co tu widzę nie tak, to że
płacić ma ZUS. Chyba nigdy nie płacił składek, skąd więc żądania świadczenia?
ZUS to zakład _ubezpieczeń_ a nie zakład pomocy społecznej. Ta renta powinna być
płacona z budżetu państwa.

Ale jakby kupiło sobie kwit że jest alkoholikiem albo ćpunem, to chyba
> by juz wsparcie miało?

Jakie? Na jakiej podstawie prawnej? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Jak wygląda rozprawa o alimenty przed rozwodem ?
Jeśli mieszka u matki i ma od niej pomoc to nie znajduje się w niedostatku, więc bez Twojej winy nie ma mowy o alimentach.
Wyleczona choroba nowotworowa nie powoduje, że człowiek jest niezdolny do pracy. Czy Twoja żona ma orzeczony jakiś stopień niepełnosprawności? To, że nie ma renty rozumiem bo nie wypracowała odpowiedniej liczby lat by ją mieć, ale jeśli z powodu choroby niezdolna jest do pracy to powinna mieć na to orzeczenie. Więc ma czy nie? Jeśli ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy to ok, ale jeśli nie ma wcale lub ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności a nie pracuje to znaczy, że zwykły leń patentowany jest a Ty się dajesz wykorzystywać.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Jak wygląda rozprawa o alimenty przed rozwodem ?
mola1971 napisała:

> Jeśli mieszka u matki i ma od niej pomoc to nie znajduje się w niedostatku, wię
> c bez Twojej winy nie ma mowy o alimentach.
> Wyleczona choroba nowotworowa nie powoduje, że człowiek jest niezdolny do pracy
> . Czy Twoja żona ma orzeczony jakiś stopień niepełnosprawności? To, że nie ma r
> enty rozumiem bo nie wypracowała odpowiedniej liczby lat by ją mieć, ale jeśli
> z powodu choroby niezdolna jest do pracy to powinna mieć na to orzeczenie. Więc
> ma czy nie? Jeśli ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy to ok, ale jeśli
> nie ma wcale lub ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności a nie pra
> cuje to znaczy, że zwykły leń patentowany jest a Ty się dajesz wykorzystywać.
Większość małżeństwa miała rentę szkolną, potem pracowała około 2 lat aż nie
zachorowała ponownie. Teraz ma całkowitą niezdolność i brak podstaw do
otrzymywania pieniędzy z renty. Sama chciałaby pracować, ale prawdopodobnie
czeka ją wkrótce nowa operacja.
Propozycje mojej pomocy zdają się na nic, przeważa nienawiść i być może nowa
miłość. Wygląda na to, że jestem tylko skarbonką z której można brać. :( Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Jakie alimety gdy ex nie ma z czego płacić.
dziad47 napisał:

> Drodzy forumowicze a raczej matki. Kto wie jakie alimenty dostaje matka.
> Gdy ojciec straci prace i nie ma z czego płacić.

zależy od sądu. Generalnie i tak będzie musiał płacić, bo nie jest ważna praca
ale możliwości zarobkowe. Jedynie całkowita niezdolnośc do pracy
(udokumentowana) wraz z rentą w granicach minimum socjalnego dałaby (być może)
podstawę do niepłacenia.
Mój eks stratą pracy i drugim dzieckiem chcial uzyskać ponad pięciokrotne
obniżenie alimentów. Sąd I instancji nie uwzględnił argumentu o drugim dziecku
(bo było od kilku lat) i obniżył tylko z powodu braku pracy ale tylko o połowe
tego co chciał eks.

PS. potem była apelacja obustronna w wyniku której utrzymano alimenty na
pierotnym poziomie, bo liczyły się mozliwości zarobkowe i MAJĄTKOWE eksa (oraz
to, że udowodniłam, że eks kłamał w sądzie i ukrył spory majątek).
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: czy w polsce wyroki sa utajnione dla wnioskodawcy?
czy w polsce wyroki sa utajnione dla wnioskodawcy?
w 2007 wnioslem o alimenty od ex WYLACZNIE winnej rozwodu. sad rej. wniosek
oddalil wiec wnioslem apelacje . poniewaz jestem ,,calkowicie niezdolny do
pracy i samodzielnej egzystencji'' wnioslem o pelnomocnika z urzedu, tez sad
oddalil. apelacje napisalem SAM, zlozylem W TERMINIE. no i czekalem na
rozwoj wypadkow. sprawa w okr. odbyla sie 6 sierpnia. ja 28 wrocilem z
szpitala i logicznym wydalo mi sie aby zlozyc wniosek ,,owydanie odpisu wyroku
wraz z uzasadnieniem. '' wczoraj otrzymalem Postanowienie sadu o tresci; sad
na posiedzeniu niejawnym4 wrzesnia .......... postanawia ,,ODRZUCIC WNIOSEK
POWODA O WYDANIE ODPISU WYROKU SADU OKREGOWEGO W X Z DN. 6 SIERPNIA WRAZ Z
UZASADNIENIEM''. czy mam rozumiec ze ten wyrok jest DLA MNIE ,,tajny'' czyli
nie mam prawa dowiedziec sie JAKI BYL. a i jeszcze bylo ,,pouczenie'' o tresci
,,sad okr. wydz........przesyla odpis postanowienia sadu z 4 wrzesnia i
pouczaze NA POWYZSZE POSTANOWIENIE ZADEN SRODEK ODWOLAWCZY NIE PRZYSLUGUJE.
co o tym myslicie , a moze wszystko jest okej. i istnieja tajne wyroki DLA POWODA? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: czy w polsce wyroki sa utajnione dla wnioskodawcy?
wlasnie o to chodzi ze oprocz tego co wspomnialem NIC nie otrzymalem. nie wiem
,,jaksad apelacyjny ustosunkowal sie do apelacji'' bo na moj wniosek o odpis
wyroku otrzymalem TO co zacytowalem na forum. ravny- po to aby cic nie poplatac
wnioslem o pelnomocnika z urzedu a tak przy okazji, czy wiadomo wam cos o tym ze
przy moim orzeczeniu z zus ,,calkowita niezdolnosc do pracy i SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI nalezy mi sie pelnomocnik z urzedu Z AUTOMATU'', kryteria
dochodowe oczywiscie spelniam. ? a moze sekretarki z sadu cos poplataly? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: do Majkela- przepisy prawa unijnego
do Majkela- przepisy prawa unijnego
testy potwierdzily moje ojcostwo. ciesze sie ze mam druga corke. w sadzie zloze wniosek o przejecie opieki bo uwazam ze przy mnie dziecku bedzie lepiej niz w patologicznym srodowisku u matki. zdaje sobie sprawe ze rozpatrzenie TAKIEGO wniosku bedzie dlugo trwalo i moze dojsc i do SN. dlatego przypuszczam ze sad ,,na czas trwania postepowania'' okresli alimenty lub przynajmniej zabespieczenie alimentow. poniewaz jestem ,,calkowicie niezdolny do pracy'' a renta wynosi ,,ponizej minimum egzystencji na osobe w rodzinie'' zloze wniosek abym spelnial obowiazek alimentacyjny poprzez ,,osobiste starania'' np. w tym czasie gdy ZDROWA matka jest w pracy. chce sie oprocz naszego KRiO posluzyc prawem unijnym szczegolnie niemieckim, tam np. jest tak ze rodzic zyjacy na pograniczu minimum socjalnego[ i to nawet rodzic zdrowy] jest zwolniony z obowiazku alimentacyjnego. tylko nijak nie moge w internecie znalezc tych przepisow. stad moja prosba, Majkel jestes chyba adwokatem lub sedzia i mysle ze napewno znajdziesz te konkretne przepisy. bardzo prosze. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: do Majkela- przepisy prawa unijnego
samodzielnytata napisał:

> zdaje sobie sprawe ze rozpatrzenie TAKIEGO
> wniosku bedzie dlugo trwalo i moze dojsc i do SN. dlatego przypuszczam ze sa
> d ,,na czas trwania postepowania'' okresli alimenty lub przynajmniej zabespiecz
> enie alimentow. poniewaz jestem ,,calkowicie niezdolny do pracy'' a renta wynos
> i ,,ponizej minimum egzystencji na osobe w rodzinie'' zloze wniosek abym speln
> ial obowiazek alimentacyjny poprzez ,,osobiste starania'' np. w tym czasie gdy
> ZDROWA matka jest w pracy. chce sie oprocz naszego KRiO posluzyc prawem unijny
> m szczegolnie niemieckim, tam np. jest tak ze rodzic zyjacy na pograniczu minim
> um socjalnego[ i to nawet rodzic zdrowy] jest zwolniony z obowiazku alimentacy
> jnego.

Widzę dobrze kombinujesz ale i masz rację, staraj się wytrwać w postanowieniu,
by powoływać się na ogólne zasady prawa wspólnotowego, jakie wynikają z
gwarancji EKPCiPW. Już daje się zauważyć jak nasi sędziowie co prawda z oporami,
ale jednak zostają zmuszeni rezygnować z komunistycznych nawyków i rozwiązań na
rzecz europejskiego systemu demokratycznego prawa. Dobrze jak byś miał możliwość
skorzystania z pomocy prawników np. z RFN, a potem w razie "Niemca" to już tylko
formalność w postępowaniu odwoławczym przed ETS, z jednym zastrzeżeniem że
jeszcze upłynie wiele czasu, o czym sam wspomniałeś ... ;)

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Jak to jest z abonamentem telewizyjnym?
Tu jest w bardziej oczywisty sposób wyjaśniona relacja " jeden na jeden"
"Możesz jednak zostać z tej opłaty zwolnionym, jeśli jesteś osobą starszą lub
niepełnosprawną. Warunek: nie mieszkasz z dwiema (lub więcej) osobami, które
skończyły 26 lat i same nie spełniają warunków do uzyskania zwolnień.

Za oglądanie telewizji i słuchanie radia nie muszą płacić osoby:
* z I grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej
egzystencji albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (trzeba mieć orzeczenie
ZUS-u lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
* co do których orzeczono o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym i którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (orzeczenie i
zaświadczenie o pobieraniu zasiłku),
* które ukończyły 75 lat (dowód osobisty),
* które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną (decyzja MOPS-u
lub ZUS-u),
* całkowicie głuche lub z obustronnym upośledzeniem słuchu (legitymacja
Polskiego Związku Głuchych, orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie
potwierdzające głuchotę),
* niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent (legitymacja
Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczenie lub
zaświadczenie lekarskie)."

I do tej grupy TK dołączył emerytów
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: a jak już sił brak?
no nie wiem, co na to napisać, chyba tylko tyle, że to przypadek
patologiczny i że powinna mieć rentę. ale chciałabym podkreślić, że
mając rentę niską jest problem, żeby iść do pracy, bo ci każą
podpisywać, czy jesteś na rencie i nie wiem,jakie są konsekwencje,
że się nie przyznasz, trochę strach,a jak się przyznasz, to zaraz
pytają z jakiego powodu, że pan tu ma napisane, ze całkowicie
niezdolny do pracy, to ja pana nie mogę zatrudnic, bo pan nie może
pracować i się polka zaczyna...
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta, dodatki, przywileje?
Nic z tego! Jeżeli ktoś sądzi, że renta się nam należy tylko z uwagi
na charakter choroby, to jest w błędzie. Owszem, ja rentę miałem i
to pierwszą grupę, lecz potem drugą, trzecią i nie mam żadnej
(zresztą nie płaczę), a epi cały czas była taka sama. Mogę tylko
poradzić, że jeżeli komisja zusowska renty nie da, to równoważne są
orzeczenia komisji lekarskich w Powiatowych Zespołach do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności (chyba się nie pomyliłem w nazwie;).
Owe zespoły nie przydzielają rent, lecz tylko określają stopień
niepełnosprawności, co jest przy naszej chorobie bezproblemowe.
A "powiatowe" orzeczenie o niepełnosprawności (do celów
pozarentowych)jest prawie w 100% równoważne zusowskiemu: lekki
stopień niepełnosprawności=częściowa niezdolność do pracy, celowość
przekwalifikowania; umiarkowany stopień niepełnosprawności=całkowita
niezdolność do pracy; znaczny stopień niepełnosprawności=całkowita
niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
Jeżeli ktoś chce pełniejszych informacji na ten temat, to polecam
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Postarają się
odpowiedzieć na każde pytanie.
link do nich: oidon@onet.pl tel.(068)3287627
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta, dodatki, przywileje?
Witam!
Nic z tego! Jeżeli ktoś sądzi, że renta się nam należy tylko z uwagi
na charakter choroby, to jest w błędzie. Owszem, ja rentę miałem i
to pierwszą grupę, lecz potem drugą, trzecią i nie mam żadnej
(zresztą nie płaczę), a epi cały czas była taka sama. Mogę tylko
poradzić, że jeżeli komisja zusowska renty nie da, to równoważne są
orzeczenia komisji lekarskich w Powiatowych Zespołach do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności (chyba się nie pomyliłem w nazwie;).
Owe zespoły nie przydzielają rent, lecz tylko określają stopień
niepełnosprawności, co jest przy naszej chorobie bezproblemowe.
A "powiatowe" orzeczenie o niepełnosprawności (do celów
pozarentowych)jest prawie w 100% równoważne zusowskiemu: lekki
stopień niepełnosprawności=częściowa niezdolność do pracy, celowość
przekwalifikowania; umiarkowany stopień niepełnosprawności=całkowita
niezdolność do pracy; znaczny stopień niepełnosprawności=całkowita
niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
Jeżeli ktoś chce pełniejszych informacji na ten temat, to polecam
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Postarają się
odpowiedzieć na każde pytanie.
link do nich: oidon@onet.pl tel.(068)3287627
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Renta, dodatki, przywileje?
Ja mam 39lat i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Biorę
przyznaną na czas nieograniczony rentę socjalną i zasiłek
pielęgnacyjny. Teraz wznowiłem naukę zaocznie (informatyka) i
zacząłem pracować przez internet. W ZUS-ie powiedzieli mi, że mogę
dorabiać sobie 890zł do reny. Ważne żeby tego limitu nie
przekroczyć, bo wtedy renta będzie zawieszona. Nie wiem, czy w ZUS-
ie doradzili mi poprawnie, bo mam całkowitą niezdolność do pracy, a
oni mi mówią, że mogę sobie dorobić. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Epliepsja i praca
ak-69 a mógłbyś podać dokładniej czym się zajmujesz? jak to jest z pracą przez
internet lub jakieś namiary? moja mama też jest na rencie chorobowej i ma
całkowitą niezdolność do pracy, ale chętnie w domu mogłaby coś porobić... czy
mógłbym prosić cię o pomoc? mario015@o2.pl Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: renta
Hejka,
na rente to nie masz colizyć, ja tak uważam, trzeba być naprawde nie wiadomo
jak ciężko chorym albo mieć znajomości :) żeby ZUS nasz kochany rente płacił a
pozatym cyt. "Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu,
który spełnił łącznie następujące warunki:
1) jest niezdolny do pracy,
Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność
do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do
pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła
zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji."

A My jesteśmy jak najbardziej zdolne do pracy :)

Moje pytanie o jakie udogodnienia Ci chodzi? podaj przykaład jak możesz.

Pozdrawiam
Paula Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: operacja kręgosłupa
W sumie wszystko zaczęło się w maju 2006 roku.Przedtem nie odczuwałem żadnych
kłopotów z kręgosłupem.
Początki były tragiczne.Nie mogłem prawie się poruszać.
Trafiłem do szpitala,następnie zus skierował mnie do sanatorium.
Ponad rok sam się leczyłem.
W chwili obecnej nastąpiła wyrażna poprawa,odczuwam ciągłe bóle w odcinku
krzyżowo-lędzwiowym oraz w lewej nodze,ale to jest do wytrzymania najważniejsze
że normalnie chodzę.
Codziennie wykonuję drobne ćwiczenia na kręgosłup/2x15min/.
W chwili obecnej mam orzeczenie o niepełnosprawności do lipca 2009 roku
natomiast z zus-u z komisji lekarskiej stwierdzono że nie jest pan całkowicie
niezdolny do pracy co nie wiem jak dosłownie rozumieć.
W każdym razie efekt jest taki że zostałem chwilowo na lodzie bez żadnych
środków do życia.
Czekam na wezwanie do sądu pracy bo nie mam już innego wyjścia.
Ale na operację chyba jednak się nie zdecyduję!
Pozdrawiam.

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: wniosek o dodatek pielęgnacyjny.....
Nie wiedziałam,że osoba chora na nowotwór może dostać dodatek pielęgnacyjny.

Moja mama zachorowała 2 lata temu. Z pracy została zwolniona, gdyż jest
całkowicie niezdolna do pracy.Komisja lekarska stwierdziła że renta się
należy, Zus twierdzi że nie, gdyż nie miała przepracowanych 5 lat w ciągu
ostatnich 10 lat. W tym roku nawrót choroby,po raz drugi stawała na komisję-
renta się należy. Zus nie wypłaci bo się nie należy. Złożyła dokumenty do Zus o
rentę wyjątkową. Od kilku miesięcy cisza. Jest w tej chwili bez środków do
życia.
Do kogo powinna składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: W jaki sposób rak powoduje smierć?
Niestety -chyba tylko nam, rodzinom chorych i samym chorym zależy na
przedłużeniu życia. Właśnie o tym pisałam wcześniej, że gdyby
obserwowano co się dzieje i zareagowano odpowiednio wczesnie(my,bez
wykształcenia i doświadczenia medycznego możemy nie wiedziec,nie
zauważyc że jest problem, ale lekarze-tak), to chorzy w wielu
przypadkach mieliby jeszcze wiele tygodni przed sobą.I nie należy od
razu całego zestawu leków pakowac w chorego. Ale po co zajmowac
szpitalne łóżka, czas pielęgniarek, lekarzy, skoro nie ma
ratunku... Ale nikt nie pomysli, że ci ludzie wcześniej pracowali na
nas, płacili składki, w większości wypadków nawet emerytury nie
doczekali. Zus dla mojej mamy nawet renty nie chciał przyznac-była
całkowicie niezdolna do pracy, więc ją zwolniono z pracy, nigdzie
pracy nie mogła podjąc-została bez środków do życia na rok, aż
odwołała się dostała rentę w drodze wyjątkowej. Więc uważam, że w
tym ostatnim momencie państwo powinno zadbac o tych chorych i nie
rozróżniac czy są szanse na wyleczenie czy nie...Żyjemy w chorym
kraju. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Drobnokomórkowy rak płuca
Attenna, nasz lekarz onkolog już na pierwszej chemii powiedział, że mamy mu
dostarczyć papiery z ZUS, które wypełnił i od razu je złożyliśmy. Po około
miesiącu przyszła decyzja, że mama jest całkowicie niezdolna do pracy i wymaga
opieki, dostała rentę i zasiłek pielęgnacyjny. Mama ma 53lata. Nie było z tym
zadnych problemów. Renta została przyznana na 1 rok.....bardzo bym sobie
życzyła, aby za rok nie była już potrzebna a mama zdrowa i pełna sił mogła
wrócić do normalnego życia:). Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Pytanie do Marka
Alicjo ja mam spondylozę lędźwiową, dwie przepukliny w tym jedna z
naciskiem na worek oponowy i mnogie torbiele na poziomie S1-S2
największa ma 40/17 a oprócz tego na poziomach od Th11 do K4 drobne
około 7mm. Lekarz orzecznik nie uznał tych problemów za istotne przy
ewentualnym podjęciu przeze mnie pracy. Mam też parę innych chorób,
które znacznie obniżają sprawność oragnizmu, ale ponieważ nie mam
rozsianego raka powinnam się czuć zdrowa. Na komisji na której
wczoraj byłam mężczyzna chorujący od 8 lat na chłoniaka, z padaczką
polekową i trudnościami w poruszaniu się (przyszedł o kulach) przez
pół godziny udowadniał pani orzecznik, że przysługuje mu całkowita
niezdolność do pracy. Nie chciałabym Cię straszyć, ale Twoje szanse
na ewentualną rentę z powodu torbieli i chorych stawów są chyba
kiepskie. Ja na rencie powypadkowej jestem od 10 lat a orzecznik z
ostatniej komisji stara się podważyć się zasadność poprzednich
orzeczeń. Bardzo się boję, bo czuję się coraz gorzej i nie mam siły
na walkę. Trzymaj się dzielnie nic innego Ci nie pozostaje.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: renta
Podaję link ze strony ZUS-u.
www.zus.pl/default.asp?p=4&id=406
Możesz liczyć tylko na rentę socjalną, jeśli zostaniesz uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy.
Od 1 marca 2009 renta socjalna wynosi 567,08 zł.
Można dorobić tylko 929,00 zł.
Pytaj, jeśli coś jeszcze będzie niejasne Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Praca a renta.
Ja mam rentę i pracuję. Na pierwszej komisji, kiedy już pracowałam, nawet nie
zmienili mi grupy, dalej dostałam całkowitą niezdolność do pracy. Na kolejnej
już tylko częściową niezdolność do pracy, ale za to na dłużej. Nie ma się czego
obawiać, choroba jest nieuleczalna, a pracować mamy prawo tak jak inni. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: podwazona diagnoza...
Znam osobę, która ma rentę socjalną (czyli została uznana za
całkowicie niezdolną do pracy) z powodu zaburzeń osobowości. Jeśli
planujesz iść na rentę, to z dużym prawdopodobieństwem Ci się to uda.
Moim zdaniem renty z powodu choroby psychicznej nie mają tylko Ci,
którzy nie spełniają wymogów formalnych, albo się o nią nie starają. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: RENTA DLA CHADOWCA
Możesz od przyszłego roku podjąć pracę mając orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Od przyszłego roku wchodzi nowa ustawa. Są tylko ograniczenia odnośnie zarobków jakie możesz osiągać nie tracąc renty, nie pamiętam jakie, ale pamiętam, że ten półap nie był niski. Gdy go przekroczysz zmniejszają Ci rentę o kwotę przekroczenia.

Co do orzeczenia lekarza medycyny pracy i orzeczenia ZUS, to są to dwie niezależne instytucje i ich orzeczenia nie są dla nich wzajemnie wiążące (i nie musisz jednej z tych instytucji powiadamiać o orzeczeniu drugiej jeżeli nie chcesz). Przerabiałam temat. Nie mogłam podjąć pracy bo lekarz medycyny pracy nie orzekł mojej zdolności do pracy a ZUS odmówił renty (tłumacząc jak wyżej). Rentę dostałam dopiero po odwołaniu. Takie sytuacje się zdarzają. I działa to też w przeciwną stronę. Lekarz medycyny pracy może orzec Twoją zdolność do pracy niezależnie od orzeczenia ZUS. To wydaje się kompletnie nielogiczne, ale tak jest!

Inna sprawa, czy na następnej komisji będą Ci chcieli dać dalszą rentę wiedząc, że pracowałaś (zdaje się, że we wniosku rentowym jest pytanie na taką okoliczność.

awanturka Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: RENTA DLA CHADOWCA
Do Megan: nie wiem jak mogę podjąć jakąkolwiek pracę mając orzeczoną
> CAŁKOWITĄ TRWAŁĄ niezdolność DO JAKIEJKOLWIEK pracy?Przecież
> przyjęcie zaczyna się badaniem lekarskim i orzeczeniem zdolności,
> chyba zniszczyłabym karierę miłej pani doktor która ostatanio
> orzekła mi jak wyżej.

Skoro masz orzeczoną trwałą całkowitą niezdolność do pracy, to znaczy że masz rentę dożywotnią i już niczego nie musisz się obawiać.
Niżej (w innym poście) przytoczyłam ustawę, która mówi, na jakich zasadach zatrudnia się osoby niepełnosprawne.
W orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy jest również m.in. taki albo podobny zapis: Przy dokonywaniu ustaleń orzeczniczych uwzględniono - stopień naruszenia sprawności organizmu, rodzaj i charakter wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek.
Należy to interpretować tak, że całkowita niezdolność dotyczy pracy wykonywanej przed rentą. Poza tym osoby, która całe życie pracowała umysłowo, nie można zmusić do wykonywania pracy fizycznej, ale to od nas samych zależy, czy zdecydujemy się na pracę poniżej (chociaż trochę) kwalifikacji. Dlatego też lekarz medycyny pracy wyda zaświadczenie, że jesteśmy zdolni do pracy na tym niższym stanowisku, mimo że mamy orzeczenie ZUS, poza tym jeśli nie będziecie pracować w nadgodzinach, a lekarz o to nie zapyta, to nie trzeba mówić, jakie orzeczenie mamy (nie ma takiego pytania w karcie u lekarza medycyny pracy). I nikomu nie zniszczymy tym kariery Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Czy ktoś ma rente. Czy któś wie.
Okres okołokomisyjny tzn., że termin komisji przypada na okres, kiedy jesteś w szpitalu zamkniętym, albo na oddziale dziennym. To miałam na myśli. Komisja nie lubi oglądać orzeczeń, ale można się z tą informacją wychylić. Praca wyłącznie w zakładzie pracy chronionej to całkowita niezdolność do pracy, inaczej umiarkowany stopień niepełnosprawności. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Bum bum!!
Jestem na etapie-przerwałam studia w trakcie depresji, i wiem,że to co mnie
interesuje do studiowania jest zakazane dla mnie,przed wczoraj wpadła mi w łapy
ulotka o szkołach policealnych i pomyślałam o kierunku fotoreporter, a potem
urodziła się myśl-dziennikarsto ale to już w przyszłym roku studia jak coć Z
pracą nie wiem co zrobić...bo mam rente jeszcze do przyszłego września,
całkowitą niezdolność do pracy, ale lekarka że jak zarejestruje się do urzędu
pracy-to może mi coś wynadą Myślę, też by połazić po kwiaciarniach Może kto
przyjmnie na choćby 13 etatu-jestem po kursie i już z kwiatami chwilkę
pracowałam Szukam czegoś ale ehhh.. najgorzej jak wracasz po depresji i nie
bardzo jest do czego wracać tylko trzeba wszystko od nowa Wiesz, kiedyś
porównałam depresje w ten sposób...Budujesz sobie piękny domek z piasku na
plaży, przychodzi fala i burzy Ci ten domek...ale fala zostawia Ci muszelki,
bursztynki, kamyczki, patyczki i masz za każdym razem co raz to cenniejsze
przedmioty (doświadczenia) do swojego nowego domku I budujesz domek..nie wiesz
na jak długo, możena zawsze? Może na chwilke ale budujesz...I to nawet fajne
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: CHAD a renta
Nie jest trudno dostać rentę na CHAD, wogóle na choroby psychiczne. Ważne jest co będziesz mówić na komisji lekarskiej, bo od tego zależy, czy zostaniesz uznana za częściowo, czy za całkowicie niezdolną do pracy. Oczywiście drugi wariant jest lepszy, bo wiąże się z wyższą rentą. Powodzenia Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: CHAD a renta
Witam Wszystkich, którzy podpowiedzieli mi o sprawach rentowych przy czad i
uzyskaniu stopnia niepełnosprawności. dziękuje WAM za to zwłaszcza megan. mam
złożone papiery do ZUS-u i o ustalenie stopnia niepełnosprawności. na
zaświadczeniu lekarskim do ZUS-u mam napisane, że choroba nie rokuje
wyzdrowienia jest przewlekła i nie mogę pracowac, do tego dochodzą choroby
współisniejące nadciśnienie, kręgosłup, nerka. podejrzewam, że dostanę
całkowicie niezdolny do pracy tak więc nie będę mógł pracowac wogle. SEE YOU,
YOU CAN NEVER TELL. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: renta
Ja mam calkowita niezdolnosc do pracy, na razie i mam maksymum renty
jaka mozna miec we Francji czyli 628 euro. Niby duzo, ale gdyby nie
moj przyjaciel ktory normalnie pracuje i zarabia, to nie wyzylabym z
tego w ogole. Najmniejszy pokoik w Paryzu bez lazienki kosztowalby
ponad polowe z tego. Za dwupokojowe mieszkanie moj przyjaciel placi
1000 euro miesiecznie. Nie wiem jak sobie radza ludzie ktorzy nie
maja nikogo....
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Podwyżki dla lekarzy konieczne
Tak.Ja też popieram konieczność podwyżek!Mam tak samo:3-5min.w
gabinecie psychiatry a na komisji zostałam kiedyś spytana przez
lekarkę:Co pani jest że nie może pani pracowac!!!!!!!Wrzaskliwie i z
pogardą,jakbym jej coś zlego w życu zrobiła.Ostatnio okazało sie ze
musze się stawic az 2 razy na komisje bo jedno orzeczenie nie
wystarczy.Ciekawostka przyrodnicza.A jeszcze poprzednio zamienili mi
całkowicie niezdolny do pracy na zdolny w okreslonych warunkach.Cha
Cha.I urwali stówke z renty.A ja nie wiem czy mam sie czuc zdrowsza
o te stówke? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: ja tez powracam
fajnie madau ze znowu nas odwiedzilas u mnie z lekami nic nowego,biore Abilify
30 mg i Andepin (antydepresant)20 mg.Andepin to to samo co slynny Prozak.nowa
rzecz u mnie to to ze dostalam rente na rok czasu i mam calkowita niezdolnosc do
pracy.renta to niezwiele ale zawsze to cos pozdrawiam cie madau
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora
Trudno polemizować na temat tego konkretnego przypadku bo ani nie znam prawdy
ani nie mam kwalifikacji. Niemniej prawdą jest ,że wielu rencistów moze pracowac
a renta ma im tylko wyrównac ograniczenia wynikajace z choroby.Poniewaz
znalezienie takiej pracy jest trudne a i praca jest pewna dolegliwoscia to
lepiej jak orzeczona jest całkowita niezdolnosc do pracy.Szczególnie jak trzeba
sie opiekowac wnukami albo jak w tym przypadku dzieckiem.Pytanie tylko czy ZUS
jest od tego , żeby rozwiazywać rózne problemy zyciowe. A jezeli miałoby tak byc
to zadeklarujmy chęć podniesienia składki na ZUS o 50% albo wiecej.Miejmy jednak
na uwadze ,że juz teraz składka na ZUS to ok. 40% płacy brutto Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora
ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora
Częściowa niezdolność do pracy oznacza nie zabranie świadczenia lecz
jego obniżenie. Nie od dzisiaj wiadomo, że całkowita niezdolność do
pracy jest bardziej dochodowa niż częściowa niezdolność do pracy...
Uważam, że ta Pani w swoim... przesadza i problem wyolbrzymia.
Zwyczajnie nie może się zgodzić z tym, że ZUS zacznie jej wypłacać
mniej pieniążków... Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora
Definicja niezdolności do pracy
Całkowita niezdolność do pracy definiowana jest jako niemożliwość wykonywania żadnej pracy w jej normalnych warunkach, bez dostosowania do choroby. W opisywanym przypadku, zwłaszcza przy odmiedniczkowym zapaleniu nerek (patologiczny częstomocz i bóle), sprawa jest oczywista. Jeśli dla lekarza orzecznika nie - niech znajdzie tej pani jakąkolwiek pracę niewymagającą dostosowania do jej choroby.

Autorów artykułu proszę o skontaktowanie z bohaterką, bo coś mi to odmiedniczkowe zapalenie nerek nie pasuje (u nas wszystkie choroby układu moczowego traktuje się jako infekcję bakteryjną, nerki albo psychogenne, a nikt nie patrzy, że chorób jest kilkadziesiąt i może to nie jest ozn, ale np. gruźlicze zapalenie pęcherza, kompletnie nierozpoznawane przez lekarzy tak bardzo, że nawet b. Urologia Polska piórem prof. Skalskiej grzmiała na ten stan rzeczy). Ewentualnie proszę o zgłoszenie się na www.pecherz.pl
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora
Gość portalu: temoril napisał(a):

> Częściowa niezdolność do pracy oznacza nie zabranie świadczenia lecz
> jego obniżenie.

Takiś pewny? To sprawdź w przepisach. Zdziwisz się, że w różnych okolicznościach
warunki przyznania renty są różne i bywa, że do przyznania choćby najniższej
renty wymagana jest całkowita niezdolność do pracy. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora
Jestem w trakcie sprawy sądowej z ZUS-em o rentę dla dorosłego niepełnosprawnego
dziecka. Zapowiada się przegrana.
Im dłużej ta sprawa trwa, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to nie ZUS jest
winny, ale prawo. ZUS po prostu z niego korzysta i tyle. Trudno oczekiwać, że
będzie kierować się współczuciem ;)
Przepis o całkowitej niezdolności do pracy jest nie do przebrnięcia dla chorego
człowieka. Nawet zarespirowany może pracować przy komputerze ;))) Na forum
Integracji przeczytałam, że całkowicie niezdolni do pracy leżą na cmentarzu. I
to jest prawda - całkowicie niezdolny do pracy, to człowiek nieprzytomny, leżący
bez świadomości.
"Może pan pracować w domu przy komputerze odpowiednio przystosowanym" - i koniec
rozmowy z ZUS-em.
Przy obecnych przepisach można tylko liczyć na ludzkiego orzecznika - takich
jednak ZUS stopniowo eliminuje, bo są dla niego nieopłacalni.
Jeśli nie zmienią się przepisy, będzie tak jak jest, a jest źle.

Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Do kiedy renta rodzinna?
Z informacji na stronie ZUS-u:
"Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego
małżonka, dzieci przysposobione - do ukończenia 16. roku życia lub
25. roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały
się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie
nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło
25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do
renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów."

www.zus.pl/default.asp?p=4&id=404
możnaby się pokusić o telefon, nikt nie każe Ci się przedstawiać,
można pytać anonimowo:) Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Małe dzieci nadal żebrzą. Co zrobi policja i MOPR
jestem calkowicie niezdolna do pracy, NIE jestem
alkoholiczka ,narkomanka, nie pale papierosow mam na siebie i male
dziecko 710 renty nie wykupuje dla siebie lekow tylko dziecku,
gloduje. odmowiono mi zaliczki alimentacyjnej i zasilku rodzinnego
bo ,,takie sa przepisy''[dochod wzieto z 2006 r a wtedy pracowalam
wiec przekroczyl ,,kryterium'' a utracic nie wolno bo ,,przepisy'']
w tym samym czasie wojewoda slaski zwraca do budzetu ponad 500
tys. ,,zaoszczedzone'' na zasilkach rodz. chwali wojewode
za ,,gospodarnosc'' sam minister CHlebowski na posiedzeniu sejmu 19
grudnia. bardzo prosze o podanie adresu gdzie sklada sie wniosek z
prosba o zgode na eutanazje. uwazam ze jestem poddawana celowej
powolnej eutanazji przez ustawodawce , aby nie cierpiec chcialabym
ja po prostu przyspieszyc. a, zapomnialam, do zasilku z ,,opieki''
tez sie nie kwalifikuje bo przekraczam ,,magiczne kryterium''351 zl.
na osobe. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Małe dzieci nadal żebrzą. Co zrobi policja i MOPR
Gość portalu: matka polka 2oo8 j napisał(a):

> jestem calkowicie niezdolna do pracy, NIE jestem
> alkoholiczka ,narkomanka, nie pale papierosow mam na siebie i male
> dziecko 710 renty nie wykupuje dla siebie lekow tylko dziecku,
> gloduje. odmowiono mi zaliczki alimentacyjnej i zasilku rodzinnego
> bo ,,takie sa przepisy''[dochod wzieto z 2006 r a wtedy pracowalam
> wiec przekroczyl ,,kryterium'' a utracic nie wolno bo ,,przepisy'']

Trzeba zadać pytanie dlaczego ciagle akceptujemy to, że osoby
podobne Tobie traktowane są mna równi ze złodzijami, narkomanami i
całym tym dziadostwem. Zamist hodować nowych kryminalistów pomóżmy
tym narbajdzij potrzebującym Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Prof. Kwolek: - To nieuczciwa reklama
Jestem oburzona propozycją ,,Profesora''. Pan Talar to bardzo drogi efekciarz!
Mojego męża po udarze mózgu zapewniał,że po kolejnym pobycie w Klinice ( nie za
darmo ) wróci do pracy. Lekarze neurolodzy byli oburzeni, że profesor robi
złudne nadzieje i oszukuje chorego.Potwierdził się realnie ostrożny optymizm
nie profesorskiej sławy, a ,,zwykłych" i uczciwych lekarzy, którzy
przestrzegali przed wyrzucaniem pieniędzy na kosztowny pobyt w kliince (zresztą
publicznej). Po trzech latach od udaru mąż powoli wraca do zdrowia, ale nadal
jest całkowicie niezdolny do pracy. Wstyd "Profesorze" za duże pieniądze czynić
ludziom złudne nadzieje! Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: 'Rok Niepełnosprawnych'... chyba(?) decydentów.
Po pierwsze chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na ponurą ironię w
ogłoszeniu "Roku Niepełnosprawnych" w zestawieniu z rzeczywistością
(załączyłem prócz tekstu z Dziennika, dwa adekwatne linki z Gazety). Po
drugie, w myśl obowiązujących przepisów, tj. Ustawy z 17.12.98 r. o
emeryturach i rentach z FUS, funkcjonują trzy następujące orzeczenia:
całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, całkowicie
niezdolny do pracy, częściowo niezdolny do pracy. Tak więc tzw. II grupa
inwalidzka występuje jako "kategoria" wg starych przepisów i jedynie w
przypadku wówczas orzeczonej niepełnosprawności o charakterze trwałym. Zatem,
komu więc przysługuje ta nowa karta parkingowa? Odnośnie zaś treści
zacytowanego artykułu, gdy zaszokowany postanowiłem sam to sprawdzić, być może
nieświadomie wprowadzono mnie w błąd, ale udzielono mi nie tak dawno
praktycznie identycznych informacji na ul.Leszczyńskiego.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Lubuszanie masowo rejestrują telewizory
Lubuszanie masowo rejestrują telewizory
"Z płacenia abonamentu zwolnieni są inwalidzi I grupy osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności osoby całkowicie niezdolne do pracy i do
samodzielnej egzystencji osoby, które ukończyły 75 lat osoby niesłyszące, u
których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. kombatanci i
ofiary represji wojennych."

Konia z rzędem temu, kto to zrozumie. Przydałyby się przecinki w niektórych
miejscach. Redakcjo!!! Litości!!! Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Optymistycznie ;-((((
Optymistycznie ;-((((
Witam !

Przczeczytajcie co szykuje min. Hausner

Propozycje cięc wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli
Tu caly tekst:

www1.gazeta.pl/gospodarka/1,48599,1701590.html

Weryfikowac oczywiscie jestem za, ale by to nie odbilo sie na rzeczywistych
inwalidach
Ale najlepszy jest ten tekscik
[cyt]
Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po podjęciu pracy byłyby
automatycznie przekwalifikowywane na osoby z "czesciowa" lub "ograniczona"
niezdolnoscia do pracy. Oznaczałoby to automatyczne obniżenie renty.

W przypadku "częsciowej niezdolnosci do pracy" wysokosć renty zależałaby od
innych dochodów. Zasada jest taka, że renta plus dochody z pracy nie moga
być wyższe niż dochody osiagane przed przyznaniem renty. W innym wypadku
należy pożegnać się z renta.
[koniec cyt]

Patrzac optymistycznie na nasze zycie -

po kiego czorta stracilem 3 lata zycia, zdrowie i mase forsy na
doksztalcanie sie?????

Tylko z czego mam kupic wozek i oplacic rehabilitacje,leki- jak nie pojde do
pracy?

Live is brutal - jak mawia moja rehabilitantka ;-))))) Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Inwalida kontra ZUS
Noga temu człowiekowi nie odrośnie, ale czy to znaczy iż jest on całkowicie
niezdolny do pracy? Mam przyjaciela, który jest przykuty do wózka inwalidzkiego
w wyniku wypadku. O rentę nie mógł się ubiegać ponieważ był studentem i nigdzie
nie pracował. Pomimo wypadku skończył studia i znalazł pracę. Podziwiam go za
jego upór i determinacje. Ja może bym się poddała. Krzysiek kiedyś powiedział
mi "Nie chcę być traktowany inaczej tylko z uwagi na to, że jestem przykuty do
wózka. Chcę by ludzie widzieli we mnie człowieka, a nie moje kalectwo. Jestem
sparaliżowany, co oznacza, że mam pewne ograniczenia ruchowe, a nie umysłowe."
Bardziej go wkurzało to, iż niektórzy pracodawcy widząc jego wózek nie chcieli
go zatrudnić. Na koniec chcę powiedzieć, że mój przyjaciel nie myśli o rencie,
bo jak mówi woli pracować, a nie wegetować, natomiast renta kusi do minimalizmu. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: moze mi ktos wyjasni ?
moze mi ktos wyjasni ?
syn jest dzieckiem niepelnosprawnym ma orzeczona grupe inwalidzka calkowicie
niezdolny do pracy. korzysta z bezplatnych przejazdow autobusami linii
miejskiej na legitymacje wydana przez MOPS w 2004 rok do 2006rok .student
uczacy sie .w dniu wczorajszym zostal spisany w autobusie lini miejskiej za
to ze nie posiadal biletu .nie pomogly wyjasnienia .nawet dla MZD iK syn
jechal na gape .moze mi ktos wyjasni czy mieli prawo go spisac? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: płacić za dzieciaki?
No jeżeli ma 30 lat, 120 cm wzrostu i dalej chodzi do przedszkola to jeździ za darmochę jako:

7. Osoby:
a. uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego,
b. uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
...
9. upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem - na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Niepełnosprawni nie pojadą na wakacje
Twój problem polega na tym, że słownikowa definicja niepełnosprawności, a jej
bzdurna definicja "zusowska" to dwie różne rzeczy. W Polsce grupa inwalidzka
jest funkcją zdolności do pracy. Jeśli ktoś ma I bądź II grupę inwalidzką, to
ex definitio jest całkowicie niezdolny do pracy. Innymi słowy istnieje bliski
związek między tak idiotycznie zdefiniowaną niepełnosprawnością a stanem
majątkowym.

U nas w Niemczech stopień niepełnosprawności (Grad der Behinderung)
i "obniżenie możliwości zatrudnienia" (Minderung der Erwerbsfähigkeit), to dwie
różne sprawy. Wrzucanie tych dwóch rzeczy do jednego wora to bzdura. Np. jak
wytłumaczyć związek między zdolnością do pracy, a potrzebą korzystania z
miejsca parkingowego? A tak właśnie jest.

Bodaj od 2008 Unia wymaga, żeby w Polsce niepełnosprawność była tak samo
określana jak w reszcie Europy. Dopóki tak się nie stanie, możesz śmiało
odczytywać tytuł jako "najbiedniejsi nie pojadą na wakacje"... Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Gdzie ci pracownicy?
Nie dziwię się ludziom, ja też szukam bezskutecznie pracy ale zawsze pytam się
za ile ? Bo nie interesuje mnie wynagrodzenie wyłącznie obecne, mnie interesuje
również wypracowanie godziwej emerytury. Jak mam zdychać z głodu to wolę tu i
teraz a nie za 20 lat jak będę stary i całkowicie niezdolny do pracy!!! Dlatego
nie słucham "podpowiadaczy" weź te gó.. a potem znajdziesz lepszą pracę - bo w
tym kraju dobra praca dla takich jak ja to była ZA GIERKA i JARUZELSKIEGO.
Obecnie jestem karany za poparcie solidarności. Niestety solidarnościowcy
doprowadzili w tym kraju do likwidacji ponad 7 mln stanowisk pracy. Obecni
pracodawcy nie będą tego w stanie nigdy odtworzyć! A dodatkowo obecne bezrobocie
zastąpiło dawne ZOMO, ma wymusić na społeczeństwie posłuszeństwo wobec JAŚNIE
PANÓW, a najbardziej krnąbrnych to spacyfikują prywatni ochroniarze. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Biegli ZUS-u: Może iść pracować Biegli sądowi: ...
- Aleksandra Majkrzak z Nysy jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej
egzystencji - orzekli biegli sądowi. A jeszcze niedawno ZUS odebrał jej rentę,
twierdząc, że może sama na siebie pracować.


To element gry ekonomicznej , kto wg was zarobił a kto stracił?
Biedny człowiek czy bogata firma ? z naszych składek .
Mocni i bogaci i zdrowi dają sobie radę z tą firma /
Słabi i biedni muszą walczyć ale to b.trudne. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Legitymacja zniżkowa MPK a emerytura
Proszę bardzo - podstawa prawna:Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr VI/41/2003 z
dnia 4 marca 2003.

Poniżej wyciąg z uchwały dotyczący wątku legitymacji:

Do przejazdów ulgowych samorządowych uprawnione są poniższe osoby:
(podano też wymagane dokumenty do przejazdów ulgowych SAMORZĄDOWYCH)

dzieci od lat 4 do 7 - dokumenty opiekuna lub dziecka umożliwiające
stwierdzenie wieku dziecka ,
uczniowie dziennych szkół publicznych - ważna legitymacja szkolna ,
inwalidzi słuchu, członkowie Polskiego Związku Głuchych - legitymacja Polskiego
Zw. Głuchych,

emeryci nie pozostający w stosunku pracy - legitymacja wydana przez przewoźnika
na podstawie: decyzji o przyznaniu emerytury, dowodu osobistego, ostatniego
odcinka emerytury lub ostatniego dowodu wypłaty emerytury. Wymagane jest
również aktualne zdjęcie.
osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie pozostający w stosunku
pracy - legitymacja wydana przez przewoźnika na podstawie: decyzji o stopniu
niepełnosprawności (wydanej przez ZUS , KRUS , MSWiA , Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) ,
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
całkowicie niezdolny do pracy,
trwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
całkowicie niezdolny do służby i niezdolny do pracy - zdolny do samodzielnej
mundurowych egzystencji,
osoby posiadające rentę socjalną ( stopień umiarkowany )
dowodu osobistego , ostatniego odcinka renty lub ostatniego dowodu wypłaty
renty. Wymagane jest również aktualne zdjęcie.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Jaworski gotowy odejść przez reklamę
Sam odejdz draniu,bo pisiaki i tak cię nie odwołają.Pewnie nie wiesz/bo w
twoich sferach nie mowi się o tym, / ale tysiące Polakow nie mają na chleb i
lekarstwa.Mojej ciężko chorej córce zabrano teraz tę marną rentę socjalną-
dostawała coś około 430 zł.Nie jest podobno całkowicie niezdolna do pracy,bo
jest w stanie przejsc o kulach z pokoju do łazienki,ale wszystko koło niej
muszę zrobić ja.Na jej leczenie potrzebuję miesięcznie 3000 zl.Opieka społeczna
to wielka lipa/etaciki dla znajomych/.Zalegam ze wszystkimi swiadczeniami,moge
stracic mieszkanie.Niech was pisiory ,lepery,giertychy i itp.szlag trafi,wy
podobnie jak komuchy macie Polskę gdzieś.Dodaję,że nie jestem marginesem
społecznym-mam doktorat z biologii ,obecnie jestem na rencie. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Pan doktor Kulpaka.
Lekarze: Jesteśmy ofiarami nagonki
Lekarze: Jesteśmy ofiarami nagonki
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=902&w=61069895
lekarze zależnie od wykonywanej funkcji wydają opinie

nie ma tu żadnego znaczenia stan zdrowia badanego, tu wskażnikem jest tylko i wyłącznie kasa.

Ta sama osoba ciężko chora z zagrożeniem życia uznawana jest przez lekarza leczącego za osobę bez szans na wyleczenie
- przez lekarza z niepełnosprawności za całkowicie niezdolną do pracy (II grupa inwalidzka).
- przez lekarza z ZUS za całkowicie zdrową i zdolną do pracy nawet jako pilot samolotu.

Nie oceniając wszystkich jedną miarą - należy uznać, że część lekarzy to zwykli zbrodniarze, którzy narażają życie nie tylko
cięzko chorego ale również innych obywateli np. uczestników ruchu drogowego czy pasażerów.

Tymi sprawami się nikt nie zajmuje, a wręcz przeciwnie są one ukrywane a mordercy pozostają pod ścisłą ochroną III władzy.

Lekarz, który brał łapówki i wystawiał lewe dokumenty do renty otrzyma najwyżej dwa lata w zawieszeniu i na dwa lata pozbawaia się
go praw bycia orzecznikiem ZUS
Po tym czasie jedzie do innego miasta i jako orzecznik ZUS lub lekarz konsultant ZUS gnoi i morduje chorych by się wykazać,
odrobić zaufanie do firmy i zemścić się na pacjętach za wyrok.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: O zus-owskich uzdrawiaczach
O zus-owskich uzdrawiaczach
"Lekarze uznali, że Zbigniew Śmigielski jest zbyt chory, żeby pracował.
Stracił pracę. A po decyzji lekarza orzecznika z ZUS nie dostał renty", to
cytat z artykułu zamieszczonego w Rzepie.
Parę dni temu moja sąsiadka skarżyła się w podobnej sprawie, w wyniku której
jej renta z "całkowicie niezdolnej do pracy", została zamieniona
na "częściowo niezdolna do pracy bez prawa do pracy". W efekcie jej około 500
zł. renta uległa pomniejszeniu o ok. 100 zł i nijako przy okazji pozbawiono
ją prawa do przejścia na emeryturę z tego powodu, że należy się ona w
przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Dodać wypada, że to "cudowne
uzdrowienie" nastąpiło prawie zaraz po nabyciu się cukrzycy, która pojawiła
się po operacji guza złośliwego, w wyniku której niezbędna okazała się
mastektomia i usunięcie sporej liczby gruczołów chłonnych. W ten oto prosty
sposób, choć urągający elementarnej ludzkiej przyzwoitości oszczędza ZUS na
swoje coraz wyższe wynagrodzenia, wykorzystując zubożałych lekarzy do
wykonywania roli jego orzeczników. Takie są efekty naszego „cudotwórcy” –
Balcerowicza, w związku z jego staraniami o poprawę sytuacji najuboższych
mieszkańców tego tak mało cywilizowanego kraju, który dzięki jego terapii
finansowej.
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Trzy osoby plus pies. W aucie
Zamieszkali w aucie: trzy osoby plus pies
500 zł renty to chyba jednak trochę mało. Osoby całkowicie niezdolne do pracy
dostają chyba 550 zł. I jak maja przeżyć? Co by się działo, gdyby w Polsce nie
było rodzin wielopokoleniowych, które wspierają się jak mogą? Takich
przypadków pewnie będzie więcej...
Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Debata na temat ABONAMENTU R TV
Ile za radio i TV?

Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in. osoby z pierwszą grupą inwalidzką,
całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, niewidomi,
niesłyszący oraz osoby, które ukończyły 75 rok życia. Jeśli jednak zamieszkują
one we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które
ukończyły 26 rok życia, wtedy nie przysługuje im zwolnienie z abonamentu.


* słyszałem również, że inwalidzi bez kończyn dolnych i częściowo górnych w
ramach rehabilitacji, mają otrzymać piłki do koszykówki a niewidomi,
noktowizory.

będzie dobrze! mpPrzegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Całkowicie niezdolny do pracy może pracować
Całkowicie niezdolny do pracy może pracować
z jednej strony banda pijaków,palaczy i symulantów na nieuprawnionych rentach(znam takich) z drugiej pani prezes ZUS(z SLD) wystawiająca apartamenty i wydająca obiady za 30 tyś.zł.słowem szambo które kiedyś się rozleje.Choroba tej pani jest bardzo poważna i nieuleczalna.Proszę pani bardzo współczuję ale z qrvami pani nie wygra niech się pani gdzieś zatrudni na te 5 miesięcy i będzie spokój puki choroba się nie rozwineła. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Szkolenie MOPR w eleganckim hotelu
moze i lepszy, bo niestety
wiekszosc podopiecznych ops, tych z gatunku stale korzystajacych z pomocy,
doswiadcza nedzy na wlasne zyczenie - robic sie nie chce (chyba ze dzieci), a na
wode to panstwo (czyli wspolobywatele) zawsze da. a ja pytam sie: jakim prawem
zasilki z moich podatkow dla stale i calkowicie niezdolnych do pracy dostaja
alkoholicy, ktorzy przez lata picia wyniszczyli swoj organizm?! Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Parkowanie po nowemu - jak się w tym połapać
A co sie zmienia z opłatami od niepełnosprawnych? Do tej pory były naklejki na
szybę np. roczne, kwartalne wykupywane w SPP przy Kaszubskiej.
Czy będą takie naklejki, czy zmieni się coś w temacie?
W orzeczeniu o niepełnosprawności nie ma wzmianki, jaka to dolegliwość, lecz
jest, że np. całkowicie niezdolny do pracy zawodowej.

JAK TO BĘDZIE Z OPŁATAMI OD TAKICH OSÓB? Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuTemat: Temat, dot."szemranej" klienteli Magla.
rycho7 napisał:
> Sadze, ze powinni mnie zarejestrowac razem z poslami Bundestagu,
> ktorzy nie lakna zaspokojenia polskiej hierarchii koscielnej. No i
z wiekszoscia wyborcow, ktorzy to popieraja.
>
Nie rozumiem,moglbys jasniej?

> Moze jednak sprawdz wczesniej, czy psychiatryki w BRD sa
> dostatecznie luksusowe. Chociaz oni tu psycholi zajmuja
wolnosciowo.
> Skieruja Cie do zamiatania cmentarzy.

Nie skieruja,mam przeciez rente jako osoba calkowicie niezdolna do
pracy ))
A psychiatryki sa tu faktycznie luksusowe.
Tyle,ze to kolejny wpis potwierdzajacy Twoje faszystowskie poglady.
Ten rodzaj przekonan,nie jest niestety w Europie karany. Przegldaj reszt odpowiedzi z tematuStrona 3 z 3 • Zostao wyszukane 336 wypowiedzi • 1, 2, 3

.

 

 

 

 

 

 

Copyright Moda i Uroda..;]All Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground